Information från Styrelsen.

Om du byter adress eller telefonnummer var vänligen att meddela styrelsen så att utskick, jourlistan och licensärende kan hanläggas korrekt.

Medlemsavgiften för 2023 är: 1000:-, Pensionärer 700:-. Medlem som har annan klubb som moderklubb minskas medlemsavgiften med 260:-.

Glöm inte att medlemsavgiften skall vara betald senast 31 januari!
Vårt
Bankgiro 5233-2046.
Glöm ej att skriva ditt namn och adress på postgiroblanketten.

Ansökan om medlemskap. Skriv ut och lämna till en styrelseledamot eller skicka till styrelsen i samband med utbildningen.

För att kunna bli medlem i föreningen måste man först genomgå en utbildning i pistolskytte. Intresseanmälan.
 

Klubbens stadgar.

Är det något som du vill att klubben skall göra under skytteåret 2023-2024?
Ny tävling eller förändring på banan, i klubbstugan m m mejla oss i styrelsen.


MVH
Styrelsen.

Alingsås Kortdistans Skytteförening
Regler för licensansökan

1. Minimiålder 18 år.

2. Grundutbildning med godkänt prov ( pistolskyttekortet ).

3. Du skall vara antagen som medlem i Aksf.

4. Tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap och du skall ha uppfyllt följande krav:

a)    Svenska Pistolskytteförbundets märkeskrav för pistolskyttemärket i guld.

b)    5 st externa tävlingar, samt 5 klubbtävlingar.

c)    Den första licensen skall vara i kaliber .22 LR.

5. Ansökan lämnas till styrelseledamot. Styrelsen skriver ut ett intyg (Föreningsintyg) om att medlemmen uppfyllt kraven enligt punkt 4a och 4b och är aktiv i föreningens arbete och verksamhet. Sedan är det upp till beslutande myndighet att godkänna licensen.

6. Du måste inneha en licens i cal .22 LR innan du får söka på ett grovkalibrigt vapen. Grovkalibrigt vapen får du söka tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap. Ansökan lämnas till styrelsen. Styrelsen skriver ut ett intyg (Föreningsintyg) om att medlemmen uppfyllt kraven enligt punkt 4 a och b och är aktiv i föreningens arbete och verksamhet. Sedan är det upp till beslutande myndighet att godkänna licensen. OBS! För att söka licens till ett vapen (.22 LR eller grovkalibrigt) måste du ha uppfyllt Svenska Pistolskytteförbundets märkeskrav för pistolskyttemärket i guld under de senaste 2 åren.

7. För svartkrutsvapen: Samma regler som ovan 1 till 6 och medlemskap i SSSF ( Svenska Svartkruts Skytte Federationen ).


Styrelsen.