Banskjutning
Banskjutning mot internationell 10 rings precisionstavla.

Avståndet är 25 m.

Man skjuter 6  -  10 serier om 5 skott vardera under en tid av max sex minuter per serie.

Fältskjutning


Fältskytte är unikt för Sverige, Danmark och Norge. Det är en omväxlande skjutning på korta tider mot fasta och rörliga mål i terräng.

En fältskyttetävling omfattar normalt 6-10 "stationer" där skjuttiderna varierar mellan 4 till 20 sekunder beroende på målens storlek och placering.

"Stationerna" ligger förlagda utefter en "stig" som kan variera i längd.

Deltagarna går runt banan i patruller om 4-10 personer beroende på banans kapacitet.

Att gå runt en fältskyttetävling tar c:a 1 till 2 timmar. Tävlingen skjuts med 6 skott per "station". Inga provskott tillåts.

All skjutning sker ordnat på kommando för att inte göra avkall på säkerheten.

Magnumfältskjutning

är precisionsskjutning mot fältskyttemål i terräng, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots.

Vapengrupper enligt Svenska Pistolskytteförbundet:

1. Single Action Revolver kaliber .41--.44 Magnum.
2. Double Action Revolver kaliber .41--.44 Magnum.
3. Single Action Revolver kaliber .357 Magnum.
4. Double Action Revolver kaliber .357 Magnum.
5. Frigrupp Pistol och Revolver kaliber min. 9mm-- max.455
( vapen enligt grupp 1--4 och 6--7 men med andra riktmedel än öppna. Elektroniska riktmedel med projicerande strålar, typ laser får inte användas.
6. Pistol kaliber min 9 mm--max.455.
7. Pistol kaliber .45 ACP.
8. Single och Double Action Revolver kaliber .44 Special och .45 LC.
9. Single och Double Action Revolver kaliber .38 Special.

Snubb

Fältskytte med kortpipiga revolver och pistoler

Svartkrut


Alla förekommande svartkrutsvapen, enligt SSSF klassindelningar.

För mer information och medlemskap i Svenska Svartkruts Skytte Federationen.