Jourlista 2021

Under 2021 kommer vi inte att ha en speciell jourlista med förutbestämda skjutledare.

Istället, när det är klubbträningar, följer vi skjuthandbokens regler vad gäller skjutledare.

Skjuthandboken B 1.1. "Vid all skjutning skall en av de närvarande vara skjutledare".

Denna regel gäller även, vad andra tillfällen,  när det är fler än en skytt på banan!