Anmälan till Hemorten

70:-/start och skall betalas senast 11/4 genom att man swishar startavgiften till klubben, därefter beställer klubben starter.

Ange:

"Hemortens" och antal starter. Swishnummer är 1234605499