Resultat Magnumfältskjutning i Alingsås den 7 nov 2004

Klass .22

Klass 38 special

Friklass

44 magnum

357 magnum

9 mm