Resultat AM i grovpistol 2004

1. Anders Hall   244 240 484 Guld
2. Peter Hjortstam  263 214 477 Silver
3. Dick Qvarnström 234 229 463 Brons
4. Sune Olsson  252 209 461
5. Kurt Hjortstam 207 234 441
6. Sara Andersson 220 162 382
7. Peder Melin 204 165 369